Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr X/73/2015

Rady Gminy Kaczory

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 i z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283 i 1777), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 i z 2015 r. poz. 1045), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 i z 2015 r. poz. 1045), Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się, następujące zmiany :

1) w załączniku nr 1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1):

  1. w części D.1 Powierzchnia gruntów dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

4 niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego”;

  1. w części F – pozostawia się zapis „Podpis składającego / osoby reprezentującej składającego”; pozostałe zapisy skreśla się;

2) załącznik nr 2 „DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 3 „IR-1 Informacja o gruntach” w części F pozostawia się zapis „Podpis składającego / osoby reprezentującej składającego”; pozostałe zapisy skreśla się;

4) załącznik nr 4 „DR-1 Deklaracja na podatek rolny na dany rok podatkowy” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 5 „IL-1 Informacja o lasach”:

  1. w części D. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania dodaje się zapis „z wyjątkiem zwolnionych”;

  2. części D1 otrzymuje brzmienie „Lasy podlegające opodatkowaniu”;

  3. w części F pozostawia się zapis „podpis składającego/osoby reprezentującej składającego”; pozostałe zapisy skreśla się;

6) załącznik nr 6 „DL-1 Deklaracja na podatek leśny na dany rok podatkowy” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)Załączniki

Załącznik nr 1 - Inf IN-1 (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Dekl DN-1 (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - Inf IR-1 o gruntach (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Dekl DR-1 na pod rolny (149.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Inf-lesny (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - Dekl DL-1 na pod lesny (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Gizela Durecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2015-12-31 08:35:49
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2015-12-31 08:39:59
Ostatnia zmiana:2015-12-31 08:40:12
Ilość wyświetleń:1859

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij