Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XX(120)/2004 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok

U c h w a ł a  Nr XX / 120/2004 
Rady  Gminy  Kaczory

 z dnia 29 grudnia 2004  roku

          

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591  z póż zm. / , art. 110 ust.1, art. 122, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3,4,5,6,7, 9, 10, 11, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (Dz. U.  z 2003 r .Nr 15, poz. 148 z póż zm /

Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje: 
 

§ 1 . W budżecie gminy na 2004rok uchwalonym uchwałą Rady Gminy Kaczory Nr XII/66/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku , zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Kaczory Nr 61/2004 z dnia 31 marca  2004 ,  uchwałą Rady Gminy Kaczory Nr XIV/80/2004 z dnia 13 maja 2004 roku , uchwałą Rady Gminy Kaczory Nr XVI /96/2004 z dnia 23 czerwca 2004roku i uchwała Rady Gminy Kaczory Nr XVII/97/2004 z dnia 28 września 2004 roku oraz uchwałą Rady Gminy Kaczory Nr XVIII/109/2004 z dnia 29 października 2004r. wprowadza się następujące zmiany :  
1.  Zwiększa się  dochody o kwotę :                                       88 886,00 zł  
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

 Plan dochodów po zmianie wynosi                                   13 902 035,00 zł

§ 2  1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                    88 886,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały                                          

  Plan wydatków po zmianie wynosi                                  14 458 423,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach § 1 i § 2 uchwały Nr XII /66/2003 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2003 r otrzymuje brzmienie :                              

1.     Dochody budżetowe ogółem                                         13 902 035,00 zł.

w tym:

- dotacje z zakresu administracji rządowej zlecone              1 160 393,00 zł

- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane  na podstawie porozumień /umów / pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

                                                                                                       2 000,00 zł

-         dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę  na podstawie porozumień  z organami  administracji  rządowej                                                       1 400,00 zł

 

  - dotacje na zadania własne                                                        48 432,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały

2.     Wydatki budżetowe ogółem                                           14 458 423,00 zł.

     a/ wydatki bieżące                                                       10 209 495,00 zł  

     w tym:                   

-         wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń       5 523 717,00 zł.

                                                                                              

               - obsługa długu                                                              450.000,00 zł

               - dotacje                                                                              353 400,00 zł

      b/               wydatki majątkowe                                                       4.248 928,00 zł

      zgodnie z załącznikiem Nr 2a  do niniejszej uchwały.

   § 3.§ 5 uchwały Nr XII/66/2003 z dnia 29.12.2003 r. otrzymuje brzmienie

     Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu    administracji rządowych i innych zadań zleconych ustawami ;

                      -  dochody              -        18 000,00 zł

                      - wydatki                 -   1 014 551,00 zł

   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej  uchwały

 

  § 4 .§ 6  uchwały Nr XII/66/2003 z dnia 29.12.2003r. otrzymuje brzmienie

  ust.  1. Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie  - 1 108 825,00 zł

    oraz dotacje przekazane z budżetu w kwocie                  -  353 400,00 zł

   zgodnie z załącznikiem Nr 4   do niniejszej uchwały

 ust. 2 Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych 

    zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały

  

 § 5 wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Kaczory. 

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)


Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:administrator
Data wprowadzenia:2005-01-03 10:05:49
Opublikował:administrator
Data publikacji:2005-01-03 10:09:55
Ostatnia zmiana:2005-01-03 10:21:48
Ilość wyświetleń:2832

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij