Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała nr XX(121)2004 - w sprawie zasad postępowania i podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie gorącego posiłku dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole.

U C H W A Ł A   Nr XX( 121 )2004

Rady  Gminy  Kaczory

z  dnia  29  grudnia  2004 r.

 

w sprawie zasad postępowania i podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie gorącego posiłku dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  i Nr 116, poz. 1203), art. 17 ust. 1 pkt 14, art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach przez rodziców lub opiekunów dziecka, pracownika socjalnego lub dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

 

§ 2. Przyznanie pomocy, o której mowa w § 1 odbywa się na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej i mogą o nią ubiegać się rodziny, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII(13)98 Rady Gminy Kaczory z dnia          27 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy dotyczących dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:administrator
Data wprowadzenia:2005-01-03 09:46:57
Opublikował:administrator
Data publikacji:2005-01-03 09:48:55
Ostatnia zmiana:2005-01-03 09:56:42
Ilość wyświetleń:2834

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij