Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr VIII/59/2015


Rady Gminy Kaczory


z dnia 30 października 2015 r.


w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości

 


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 i z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości:


  1. od gruntów:


a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 od 1 m2 powierzchni,

b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 od 1 m2 powierzchni,


2) od budynków lub ich części:


a) mieszkalnych – 0,75 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -

19,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym – 10,68 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,80 od 1 m2 powierzchni

użytkowej,


3) od budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.


§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/228/2014 Rady Gminy Kaczory z dnia 12 września 2014 r. w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4854 z dnia 17 września 2014 r.).


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal) 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2015-11-06 14:14:48
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2015-11-06 14:16:06
Ostatnia zmiana:2015-11-13 13:54:21
Ilość wyświetleń:2147

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij