Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XIX(116 )2004 - w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

U C H W A Ł A  Nr XIX(116 )2004

Rady  Gminy  Kaczory

z  dnia  30  listopada  2004 r.

 

w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych                

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.1683,  z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291 ) art. 18 ust.2  pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)  Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od środków transportowych dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej:

1) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia

a)      mniejszej niż 30 miejsc :

-  wyprodukowanego do 1995 włącznie nie posiadający katalizatora   950,00 zł
-  wyprodukowanego do 1995 włącznie posiadający katalizator                     900,00 zł
-  wyprodukowanego po roku 1995 nie posiadający katalizatora                    900,00 zł
-  wyprodukowanego po roku 1995 posiadający katalizator                           850,00 zł

b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc:
-  wyprodukowanego do 1995 włącznie nie posiadający katalizatora   1.650,00 zł
-  wyprodukowanego do 1995 włącznie posiadający katalizator                      1.600,00 zł
-  wyprodukowanego po roku 1995 nie posiadający katalizatora                    1.550,00 zł
-  wyprodukowanego po roku 1995 posiadający katalizator                           1.500,00 zł

2) od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
a)      od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
- samochód wyprodukowany do 1995 włącznie nie posiadający 
  katalizatora                                                                                                  600,00 zł
- samochód wyprodukowany do 1995 włącznie posiadający katalizator          580,00 zł
- samochód wyprodukowany po roku 1995 nie posiadający katalizatora         590,00 zł
- samochód wyprodukowany po roku 1995 posiadający katalizator    570,00 zł

b)      powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
- samochód wyprodukowany do 1995 włącznie nie posiadający katalizatora  1.000,00 zł
- samochód wyprodukowany do 1995 włącznie posiadający katalizator          980,00 zł
- samochód wyprodukowany po roku 1995 posiadający katalizator    970,00 zł
- samochód wyprodukowany po roku 1995  nie posiadający katalizatora        990,00 zł

c)      powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
- samochód wyprodukowany do 1995 włącznie nie posiadający katalizatora  1.200,00 zł
- samochód wyprodukowany do 1995 włącznie posiadający katalizator          1.190,00 zł
- samochód wyprodukowany po roku 1995 nie posiadający katalizatora         1.180,00 zł
- samochód wyprodukowany po roku 1995 posiadający katalizator    1.170,00 zł

d)      równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia : 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

nie mniej niż

mniej niż

 

 

1

2

3

4

 

dwie osie

 

 

12

13

1.100 zł

1.200 zł

13

14

1.200 zł

1.300 zł

14

15

1.300 zł

1.400 zł

15

 

1.350 zł

1.450 zł

 

trzy osie

 

 

12

17

1.400 zł

1.500 zł

17

19

1.500 zł

1.600 zł

19

21

1.600 zł

1.700 zł

21

23

1.700 zł

1.800 zł

23

25

1.750 zł

1.900 zł

25

 

1.850 zł

1.950 zł

 

cztery osie i więcej

 

 

     12

25

1.800 zł

1.900 zł

25

27

1.850 zł

1.950 zł

27

29

1.900 zł

2.000 zł

29

31

2.000 zł

2.452,80 zł

31

 

2.100 zł

2.452,80 zł

3)  od ciągnika siodłowego i balastowego :
a) ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
- wyprodukowany do 1995 włącznie nie posiadający katalizatora                   1.400,00 zł
- wyprodukowany do 1995 włącznie posiadający katalizator               1.390,00 zł
- wyprodukowany po roku 1995 nie posiadający katalizatora             1.380,00 zł
- wyprodukowany po roku 1995 posiadający katalizator                                1.370,00 zł

b)      ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa   (w tonach)

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

1

2

3

4

 

dwie osie

 

 

12

18

1.300 zł

1.400 zł

18

25

1.400 zł

1.500 zł

25

31

1.560 zł

1.660 zł

31

 

1.670 zł

1.937,76 zł

trzy osie

12

40

1.700 zł

1.770 zł

40

 

2.000 zł

2.548,65 zł

4)  od przyczepy lub naczepy :

a)      które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- wyprodukowana do 1995 włącznie                                                  350,00 zł
- wyprodukowana po roku 1995                                                                    300,00 zł

b)      które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton  z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

nie mniej niż

mniej niż

 

 

jedna oś

 

 

 

 

 

12

18

650 zł

700 zł

 

18

25

700 zł

750 zł

 

25

 

750 zł

800 zł

 

    dwie  osie

 

12

28

800 zł

900 zł

 

28

33

900 zł

1.000 zł

 

33

38

1.200 zł

1.400 zł

 

38

 

1.400 zł

1.700 zł

 

trzy osie

 

12

38

900 zł

1.000 zł

 

38

 

1.100 zł.

1.280,68 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2004 r. traci moc uchwała Nr XI(50)2003 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2005.


Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:administrator
Data wprowadzenia:2004-12-09 12:37:34
Opublikował:administrator
Data publikacji:2004-12-09 12:44:03
Ostatnia zmiana:2004-12-09 12:44:03
Ilość wyświetleń:2944

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij