Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała nr XIX(115)2004 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów mających siedzibę na obszarze gminy Kaczory

U C H W A Ł A   Nr XIX(115)2004

 

Rady  Gminy  Kaczory 

z  dnia  30  listopada  2004 r.


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych    i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów mających siedzibę na obszarze gminy Kaczory.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) art. 14a ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych przedszkoli oraz granice ich obwodów prowadzonych przez gminę Kaczory:

1) Publiczne Przedszkole w Kaczorach, Plac Jana Pawła II nr 30
Do obwodu przedszkola należy miejscowość Kaczory.

2) Publiczne Przedszkole w Morzewie.
Do obwodu przedszkola należą miejscowości: Morzewo, Krzewina.

3) Publiczne Przedszkole w Śmiłowie.
Do obwodu przedszkola należą miejscowości: Śmiłowo, Jeziorki, Brodna.

4) Publiczne Przedszkole w Dziembowie.
Do obwodu przedszkola należy miejscowość Dziembowo.

5) Publiczne Przedszkole w Dziembówku.
Do obwodu przedszkola należy miejscowość Dziembówko.

6) Publiczne Przedszkole w Rzadkowie.
Do obwodu przedszkola należą miejscowości: Rzadkowo, Byszewice, Prawomyśl, Równopole.

7) Publiczne Przedszkole w Zelgniewie.
Do obwodu przedszkola należy miejscowość Zelgniewo.

§ 2. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice ich obwodów prowadzonych przez gminę Kaczory:

1) Szkoła Podstawowa w Kaczorach, ul. Chodzieska 5, ze Szkołą Filialną          w Rzadkowie.

     a) Szkoła Podstawowa w Kaczorach o strukturze organizacyjnej klas I –VI.

Do obwodu szkoły należą miejscowości:

-         klasy I – III  miejscowość Kaczory

-         klasy IV-VI miejscowości: Kaczory, Rzadkowo, Byszewice, Prawomyśl, Równopole.

b) Szkoła Filialna w Rzadkowie o strukturze organizacyjnej klas I –III

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Rzadkowo, Byszewice, Prawomyśl, Równopole.

2) Szkoła Podstawowa im. Ofiar Gór Morzewskich w Morzewie

o strukturze organizacyjnej klas I-VI.

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Morzewo , Krzewina.

3) Szkoła Podstawowa w Śmiłowie o strukturze organizacyjnej klas I-VI

Do obwodu szkoły należą miejscowości:

-         klasy I –III miejscowość: Śmiłowo, Jeziorki, Brodna,

-         klasy IV – VI miejscowości: Śmiłowo, Jeziorki, Brodna, Zelgniewo.

4) Szkoła Podstawowa w Dziembowie o strukturze organizacyjnej klas I - VI

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Dziembowo Dziembówko.

5) Szkoła Podstawowa w Zelgniewe o strukturze organizacyjnej klas I-III

Do obwodu szkoły należy miejscowość Zelgniewo.

§ 3. Ustala się plan sieci publicznego gimnazjum oraz granice jego obwodu prowadzonego przez gminę Kaczory:

Gimnazjum Publiczne w Kaczorach, ul. Chodzieska 5.

Do obwodu gimnazjum należą miejscowości: Kaczory, Morzewo, Krzewina, Dziembowo, Dziembówko, Śmiłowo, Jeziorki, Brodna, Zelgniewo, Rzadkowo, Byszewice, Prawomyśl, Równopole.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/2/99 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów publicznych oraz określenia granic ich obwodów na terenie gminy Kaczory i uchwała Nr XI/70/00Rady Gminy Kaczory z dnia 22 maja 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów publicznych i szkół podstawowych.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:administrator
Data wprowadzenia:2004-12-09 12:33:36
Opublikował:administrator
Data publikacji:2004-12-09 12:36:58
Ostatnia zmiana:2004-12-09 12:36:58
Ilość wyświetleń:5101

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij