Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XIX( 111 )2004 - w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów.

U C H W A Ł A  Nr XIX( 111 )2004

Rady  Gminy  Kaczory 

z dnia  30 listopada  2004 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.  Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880      i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) art. 18 ust. 2  pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia    8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  i Nr 116, poz. 1203)        Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów od ich posiadaczy w wysokości 35 zł od każdego psa.

§ 2. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku wejścia w posiadanie psa.

2. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje z końcem roku, w którym nastąpiło wyzbycie się psa.

3. Posiadacz psów obowiązany jest zgłosić organowi podatkowemu powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w ciągu 14 dni od jego zaistnienia.

§ 3. Podatek płatny jest bez wezwania do 15 marca każdego roku u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy Kaczory lub w Banku Spółdzielczym w Kaczorach na konto Urzędu Gminy. 

§ 4. Zwalnia się od podatku od posiadania psów jednego psa w gospodarstwie domowym.

§ 5. 1. Wyznacza się sołtysów na inkasentów podatku od posiadania psów. 

2. Ustala się wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatku w wysokości   10 % zainkasowanej osobiście kwoty.

3. Wynagrodzenie za inkaso wypłacone będzie w ciągu 7 dni od daty wpłaty podatku na konto budżetu gminy i rozliczeniu się inkasenta. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2004 r. traci moc uchwała nr II( 12 )2002 Rady Gminy Kaczory z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2005.


Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:administrator
Data wprowadzenia:2004-12-09 12:19:52
Opublikował:administrator
Data publikacji:2004-12-09 12:21:55
Ostatnia zmiana:2004-12-09 12:21:55
Ilość wyświetleń:3411

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij