Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XIX(110 )2004 - w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr XIX( 110 )2004

 

Rady Gminy Kaczory 

z  dnia  30  listopada  2004 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.  Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291 ), art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.         o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  i Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) od gruntów  :
  a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
       na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
       od 1m2 powierzchni                                                                   -         0,58 zł
  b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
       lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni                             -         3,52 zł
  c)  pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
      działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
      publicznego od 1 m2 powierzchni                                               -         0,15zł

2) od budynków lub ich części  :
  a) mieszkalnych od 1m2  powierzchni użytkowej             -         0,54 zł
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej -         15,40 zł
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
     obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej       -         8,37 zł
  d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  od 1m2 powierzchni użytkowej -         3,61 zł
  e) pozostałych  od 1m2  powierzchni użytkowej w tym :
      - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
        publicznego przez organizacje pożytku publicznego         -         4,50 zł
      - budynków gospodarczych                                        -         4,50 zł
      - garaży                                                                         -         4,50 zł
      - budynków pozostałych                                                       -         4,50 zł

3) od budowli - 2 %  ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
                      

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2004 r. traci moc uchwała nr XI(48)2003 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 listopada  2003 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2005.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:administrator
Data wprowadzenia:2004-12-09 12:12:31
Opublikował:administrator
Data publikacji:2004-12-09 12:17:49
Ostatnia zmiana:2004-12-20 09:47:02
Ilość wyświetleń:3102

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij