Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała nr XVII(100)2004 - w sprawie opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w gminie Kaczory.

U C H W A Ł A   Nr XVII(100)2004

Rady  Gminy  Kaczory

z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w gminie Kaczory.

         Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez

   gminę Kaczory w wysokości 100 % kosztów surowców zużytych do      

   przyrządzania posiłków.

 

2. Wysokość kosztów surowców ustala dyrektor przedszkola z uwzględnieniem:
   a) racji pokarmowych odpowiadających normom ustalonym przez Ministra Zdrowia,
   b) rodzaju i ilości posiłków przysługujących dziecku,
   c) poziomu cen artykułów spożywczych. 

§ 2 

1. Wprowadza się stałą opłatę miesięczną za pobyt dzieci w przedszkolach:

1)     za dzieci 6-letnie spełniające obowiązek przygotowania przedszkolnego w wysokości:
a) od dziecka przebywającego w przedszkolu 6 godzin -             15 zł.
b) od dziecka przebywającego w przedszkolu powyżej 6 godzin – 30 zł.

2)     za pozostałe dzieci:
a) od dziecka przebywającego w przedszkolu 5 i 6 godzin -          35 zł.
b) od dziecka przebywającego w przedszkolu powyżej 6 godzin –  60 zł.

2. Stałej opłaty miesięcznej nie ponoszą rodzice (opiekunowie) dzieci 6-letnich spełniających obowiązek przygotowania przedszkolnego przebywających w przedszkolu 5 godzin.

3. Stała opłata miesięczna jest niezależna od ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Dyrektor przedszkola może zwolnić ze stałej opłaty miesięcznej rodzica (opiekuna) dziecka, w przypadku leczenia sanatoryjnego, szpitalnego i długotrwałego leczenia domowego dziecka, trwającego co najmniej jeden miesiąc.

§ 3 

1. Zwalnia się ze stałej opłaty miesięcznej, o której mowa w §2 rodziców (opiekunów), których dochód miesięczny brutto na osobę w rodzinie nie przekracza 500 zł.

2. Rodzice (opiekunowie), których dochód miesięczny brutto na osobę w rodzinie wynosi od 501 zł. do 760 zł. ponoszą odpłatność w wysokości 50 % opłaty miesięcznej.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 mają odpowiednie zastosowanie do opłat za wyżywienie.

4. Opłaty za wyżywienie dzieci w przypadku, o którym mowa w ust. 3 refinansowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaczorach.

 § 4  

1. Opłaty za wyżywienie oraz stała opłata miesięczna wnoszone są łącznie z góry do dnia 15-go każdego miesiąca.

2. Za nieterminowe wpłacanie opłat będą naliczane odsetki ustawowe.

3. W przypadku nie uiszczenia opłat za okres przekraczający dwa miesiące dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z ewidencji i podjąć postępowanie windykacyjne.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XIV(92)2000 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłat rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne, uchwała Nr XVIII(134)2001 Rady Gminy Kaczory z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne, uchwała Nr XXII(167)2002 Rady Gminy Kaczory z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne oraz uchwała Nr XXIV(179)2002 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 września 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)


Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:administrator
Data wprowadzenia:2004-10-21 09:27:40
Opublikował:administrator
Data publikacji:2004-10-21 09:50:15
Ostatnia zmiana:2004-10-21 09:50:15
Ilość wyświetleń:2496

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij