Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr VI/44/2015

Rady Gminy Kaczory

z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjum

Na podstawie art. 14a ust. 1 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.1) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się plan sieci publicznych przedszkoli na terenie gminy Kaczory:

1) Publiczne Przedszkole w Kaczorach, ul. Plac Jana Pawła II nr 30,

2) Publiczne Przedszkole w Morzewie nr 99,

3) Publiczne Przedszkole w Śmiłowie, ul. Pilska 40,

4) Publiczne Przedszkole w Dziembowie nr 82,

5) Publiczne Przedszkole w Dziembówku nr 18,

6) Publiczne Przedszkole w Rzadkowie nr 46,

7) Publiczne Przedszkole w Zelgniewie nr 62.

§ 2. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice ich obwodów:

  1. Szkoła Podstawowa w Kaczorach, ul. Chodzieska 5, ze Szkołą Filialną w Rzadkowie.

1) Szkoła Podstawowa w Kaczorach o strukturze organizacyjnej klas I-VI, do obwodu której należą:

  1. klasy I-III miejscowość Kaczory,

  2. klasy IV-VI miejscowości: Kaczory, Rzadkowo, Byszewice, Prawomyśl, Równopole, Morzewo, Krzewina.

2) Szkoła Filialna w Rzadkowie o strukturze organizacyjnej klas I-III, do obwodu której należą miejscowości: Rzadkowo, Byszewice, Prawomyśl, Równopole.

  1. Szkoła Podstawowa im. Ofiar Gór Morzewskich w Morzewie nr 160 o strukturze organizacyjnej klas I-III, do obwodu której należą miejscowości: Morzewo, Krzewina.

  1. Szkoła Podstawowa w Śmiłowie, ul. Pilska 40 o strukturze organizacyjnej klas I-VI, do obwodu której należą miejscowości: Śmiłowo, Jeziorki, Brodna, Zelgniewo.

4. Szkoła Podstawowa w Dziembowie nr 148 o strukturze organizacyjnej klas I-VI, do obwodu której należą miejscowości: Dziembowo, Dziembówko.

§ 3. Ustala się plan sieci publicznego gimnazjum oraz granice jego obwodu:

1) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach, ul. Chodzieska 5,

2) do obwodu gimnazjum należą miejscowości: Kaczory, Morzewo, Krzewina, Dziembowo, Dziembówko, Śmiłowo, Jeziorki, Brodna, Zelgniewo, Rzadkowo, Byszewice, Prawomyśl, Równopole.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 5. Traci moc:

1) uchwała Nr XIX/115/2004 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów mających siedzibę na obszarze gminy Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 177, poz. 3897),

2) uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów mających siedzibę na obszarze gminy Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 156, poz. 2548).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.


 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal


1 Zmiana: Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877.

Metadane

Źródło informacji:Paulina Banasik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2015-06-24 13:18:38
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2015-06-24 13:20:09
Ostatnia zmiana:2015-06-26 14:45:15
Ilość wyświetleń:1517

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij