Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XVII(98)2004 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Kaczory.

U C H W A Ł A   Nr XVII(98)2004

 Rady  Gminy  Kaczory

z  dnia  28  września  2004 r.

 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Kaczory. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 25, poz. 253; Nr 41, poz. 365; Nr 62, poz. 554; Nr 74, poz. 676; Nr 89, poz. 804; Nr 113, poz. 984; Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721; Nr 200, poz. 1953 i Nr 217, poz. 2124) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1)     prowadzenia robót w pasie drogowym,

2)     umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3)     umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4)     zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

 

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych, w celu o którym mowa w     

   1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1)     chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok autobusowych, parkingów      1,00 zł.
2)     jezdni do 20 % szerokości                                                                     2,00 zł.
3)     jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości                                                 4,00 zł.
4)     jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni                                    6,00 zł.

 

2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości          0,50 zł.

 

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2  powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1)     poza obszarem zabudowanym                                                  12,00 zł.
2)     w obszarze zabudowanym                                                        30,00 zł.
3)     przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50 % określonych w pkt 1 i 2.

 

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia  urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

 

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1)     pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego, usługowego     0,50 zł.
2)     pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy innych obiektów                             0,50 zł.
3)     pasa drogowego zajętej na wydzielone miejsca parkingowe (koperty)                 0,20 zł.
4)     reklamy                                                                                                      1,00 zł.

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego, urządzenia lub reklamy mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:administrator
Data wprowadzenia:2004-10-14 10:34:15
Opublikował:administrator
Data publikacji:2004-10-21 08:37:37
Ostatnia zmiana:2004-10-21 08:37:37
Ilość wyświetleń:3321

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij