Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr III/18/2015

Rady Gminy Kaczory

z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkasoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz.1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 28 §4 i art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 848, 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289 i 1313, z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328 i 1644) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Kaczory pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.


§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1, wyznacza się na obszarze sołectw sołtysów w osobach:


1) w sołectwie Brodna - Kościelska Zofia,

2) w sołectwie Dziembowo - Kieruj Jan,

3) w sołectwie Dziembówko - Robakowski Jan,

4) w sołectwie Jeziorki - Michaelis Janusz,

5) w sołectwie Kaczory - Witt Henryk,

6) w sołectwie Krzewina - Wajer Karolina,

7) w sołectwie Morzewo - Kin Zenon,

8) w sołectwie Prawomyśl – Byszewice - Maśnica Natalia,

9) w sołectwie Równopole - Wełnic Emilia,

10) w sołectwie Rzadkowo - Zielińska Mariola,

11) w sołectwie Śmiłowo - Strzelecka Teresa,

12) w sołectwie Zelgniewo - Pszczółka Bogdan.

§ 3. Ustala się dla inkasentów termin rozliczeń z tytułu poboru podatków do 3 dni następujących po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 4.1. Określa się stawki procentowe wynagrodzenia dla inkasentów – sołtysów za inkaso pobranych podatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Wynagrodzenie za inkaso wypłacane będzie raz na kwartał w terminie 14 dni, od daty wpłaty podatku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 6. Traci moc:

1) uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 62, poz. 1099),

2) uchwała Nr IX/55/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 286, poz. 4621).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Załączniki

Załącznik (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Baszczyn
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2015-02-26 14:06:50
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2015-02-26 14:08:19
Ostatnia zmiana:2015-02-26 14:09:05
Ilość wyświetleń:2216

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij