Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr III/22/2015

Rady Gminy Kaczory

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę KaczoryNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 20c ust. 4 i 6 i art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.1) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością określoną liczbą punktów, obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kaczory:


Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka ( w tym rodzic lub prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko), którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, studiują/uczą się w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.


10

2.

Przedszkole wskazane we wniosku jest przedszkolem najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka.

9


3.

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola w danym roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja.

5

4.

Zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

4

5.

Dziecko z rodziny objętej wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2

 

§ 2 Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 są:

1) dla kryterium pierwszego – oświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu/nauce w trybie stacjonarnym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo prowadzeniu działalności gospodarczej;

2) dla kryterium drugiego – oświadczenie o wskazaniu miejsca zamieszkania dziecka;

3) dla kryterium trzeciego - oświadczenie rodzica/rodziców lub opiekunów prawnych o uczęszczaniu w danym przedszkolu rodzeństwa dziecka ubiegającego się o przyjęcie do tego przedszkola, złożone we wniosku o przyjęcie do przedszkola,

4) dla kryterium czwartego – deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu złożona we wniosku o przyjęcie do przedszkola,

5) dla kryterium piątego – oświadczenie o objęciu rodziny opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


1 Dz. U z 2004 r Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, po. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458; Nr 219 poz. 1705, Nr 157 poz. 1241:z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112. poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887, Nr 139, poz. 814, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877.


Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal


Metadane

Źródło informacji:Monika Baszczyn
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2015-02-26 14:02:32
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2015-02-26 14:03:51
Ostatnia zmiana:2015-03-10 13:29:52
Ilość wyświetleń:1722

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij