Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr III/19/2015

Rady Gminy Kaczory

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych


Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dietę w formie miesięcznego ryczałtu dla sołtysów Gminy Kaczory w wysokości – 500 zł.

2. Dieta o której mowa w § 1 stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach rady gminy, naradach z wójtem gminy, zebraniach sołeckich oraz innych czynnościach związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa.

§ 2. 1. Diety wypłacane są do ostatniego dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe wskazane przez sołtysa.

2. W przypadku gdy kadencja sołtysa rozpocznie się lub upłynie w trakcie miesiąca dietę wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia obowiązków, przyjmując jeden dzień pełnienia obowiązków za 1/30 wysokości diety o której mowa w § 1.

§ 3. 1. Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.

2. Podróżą służbową, o której mowa w ust. 1, jest wykonywanie przez sołtysa zadania poza granicami Gminy Kaczory, mającego związek z wykonywaniem funkcji sołtysa, zleconego przez Wójta Gminy Kaczory.

3. Decyzję o wyborze środka transportu właściwego do wykonywania zleconego zadania, podejmuje Wójt Gminy Kaczory.

4. Z tytułu podróży służbowej poza granicami Gminy Kaczory z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność sołtysa, przysługuje sołtysowi zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/29/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan KowalMetadane

Źródło informacji:Monika Baszczyn
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2015-02-26 13:53:59
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2015-02-26 13:55:33
Ostatnia zmiana:2015-02-26 13:55:45
Ilość wyświetleń:1685

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij