Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXVIII/218/2014

Rady Gminy Kaczory

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaczory


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379) art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.1) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaczory przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

§ 3. Obniża się o 50% opłatę, o której mowa w § 2 za drugie dziecko i zwalnia się z opłaty za trzecie i kolejne dziecko korzystające z przedszkola z tej samej rodziny.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje opłaty za wyżywienie dziecka.

§ 5. Wysokość opłaty za wyżywienie ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów uwzględniającej normy żywieniowe.

§ 6. Zasady korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz zasady odpłatności określone zostaną w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat wnoszonych od 1 września 2014 r.


1.  

Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827 i poz. 1317, z 2014 r. poz. 7 i poz. 290)

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)


Metadane

Źródło informacji:Monika Baszczyn
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2014-05-13 12:04:34
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2014-05-13 13:04:54
Ostatnia zmiana:2014-05-13 14:14:33
Ilość wyświetleń:2214

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij