Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXVIII/215/2014

Rady Gminy Kaczory

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej, wyznaczenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 40), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 848, 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289 i 1313) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 20,00 zł od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się – Panią Bożenę Marcinkowską (podinspektor UG).

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % pobranej opłaty targowej.

4. Opłata targowa płatna jest gotówką, bez wezwania, u inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy w Kaczorach w dniu, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr II/14/2002 Rady Gminy Kaczory z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru oraz uchwała Nr VI/40/2003 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)Metadane

Źródło informacji:Monika Baszczyn
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2014-05-13 11:58:48
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2014-05-13 13:04:33
Ostatnia zmiana:2014-05-13 13:04:50
Ilość wyświetleń:2117

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij