Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 68/2013

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia rodzajów przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy Kaczory

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 42 ust. 3 Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące rodzaje przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Kaczory, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny:

 1. adresowane imiennie do Wójta Gminy, Sekretarza, Skarbnika, bez wskazania stanowiska służbowego i nazwy Urzędu,

 1. oferty składane w prowadzonych postępowaniach przetargowych, opisane w sposób przewidziany w procedurze przetargowej,

 2. oferty pracy składane w związku z naborami przeprowadzanymi w Urzędzie Gminy, opisane zgodnie z procedurą naboru,

 3. oferty składane w wyniku prowadzonych konkursów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, opisane zgodnie z procedurą konkursową,

 4. korespondencja wpływająca z sądów adresowana do Urzędu Stanu Cywilnego w Kaczorach,

 5. korespondencja niejawna opatrzona odpowiednią klauzulą tajności,

 6. przesyłki zawierające na kopercie klauzulę „tajemnica skarbowa”,

 7. przesyłki wartościowe,

 8. korespondencja adresowana imiennie do pracownika Urzędu Gminy zawierająca jedynie imię i nazwisko pracownika oraz adres Urzędu Gminy lub adnotację  „do rąk własnych”,

 9. adresowanych do Rady Gminy Kaczory, przewodniczącego Rady, radnych i klubów radnych.

§ 2. Wszystkie przesyłki wymienione w § 1 należy opieczętować pieczęcią wpływu na przedniej stronie koperty, a następnie:

 1. przesyłki wymienione w § 1 pkt 2, 3, 4 i 9 przekazać bez rejestracji adresatowi,

 2. korespondencję wymienioną w § 1 pkt 5 i 6, po zarejestrowaniu na podstawie danych na kopercie, przekazać adresatowi,

 3. przesyłki wymienione w § 1 pkt 7, po zarejestrowaniu na podstawie danych na kopercie, przekazać właściwej komórce organizacyjnej określonej jako adresat, a w przypadku braku wskazania komórki organizacyjnej - Skarbnikowi Gminy,

 4. przesyłki wymienione w § 1 pkt 8, po zarejestrowaniu na podstawie danych na kopercie są przekazywane właściwej osobie za pokwitowaniem,

 5. korespondencję wymienioną w § 1 pkt 10, po zarejestrowaniu na podstawie danych na kopercie, są przekazywane za pokwitowaniem pracownikowi biura Rady Gminy Kaczory.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kaczory.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Metadane

Źródło informacji:Gizela Durecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2014-01-16 11:16:15
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2014-01-17 13:40:39
Ostatnia zmiana:2014-01-17 13:40:57
Ilość wyświetleń:2264

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij