Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XI(48)2003 w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr XI(48)2003

Rady Gminy Kaczory

z  dnia  28  listopada  2003 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

         Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.  Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039), art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 § 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:                             

 1.      od budynków lub ich części  :

 1/  mieszkalnych od 1m2  powierzchni użytkowej                                                 -     0,52 zł

 2/  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

       oraz od  budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na

      prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej           -   15,20 zł

                                                             

3/  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

         kwalifikowanym materiałem siewnym   od 1m2 powierzchni użytkowej         -     8,11 zł

 

4/  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń             zdrowotnych  od 1m2 powierzchni użytkowej                                                    -    3,49 zł

 5/  pozostałych  od 1m2  powierzchni użytkowej w tym :

 a/  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

      publicznego przez   organizacje pożytku publicznego                                            -    4,50 zł                                                         

 b/ budynków gospodarczych                                                                               -    4,50 zł

 c/ garaży                                                                                                             -     4,50 zł

 d/ budynków pozostałych                                                                                   -     4,50 zł

2.      od budowli                                                                                                         -      2 %

      ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 3.  od gruntów  :                                                                                          

   1/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

    zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni        -  0,57 zł

   2/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni                                                                                                -  3,41 zł

   3/ pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności   

    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni                                                                                                                       -  0,14 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Traci moc uchwała nr II(8)2002 Rady Gminy Kaczory z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości  .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Gizela Durecka
Data wprowadzenia:2004-01-14 12:02:56
Opublikował:Gizela Durecka
Data publikacji:2004-01-14 12:16:54
Ostatnia zmiana:2004-01-14 12:16:54
Ilość wyświetleń:3241

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij