Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

 

Uchwała Nr XXIV/177/2013
Rady Gminy Kaczory

z dnia 18 października 2013 r.

w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 5  ust. 1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.1)) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1  m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1  ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23 od 1  m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1  m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,20 zł od 1  m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,30 zł od 1  m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,50 od 1  m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,30 zł od 1  m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4  ust. 1  pkt 3  i ust. 3-7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc Uchwała Nr X/63/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 października 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2014.


 

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 475; z 2011 Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 , Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2013-10-30 09:55:29
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2013-10-30 09:56:20
Ostatnia zmiana:2013-10-30 10:44:40
Ilość wyświetleń:2321

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij