Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała  Nr XVII/117/2012 

 

Rady Gminy Kaczory

 

z dnia 26 października 2012 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu    w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Kaczory dla odbiorców usług świadczonych przez Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach, w wysokościach:

 

1) cena za 1 m3 dostarczanej wody – 2,55 zł plus podatek od towarów i usług (VAT)  w wysokości określonej odrębnymi przepisami,

 

2) cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków – 3,48 zł plus podatek od towarów i usług (VAT)  w wysokości określonej odrębnymi przepisami,

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory oraz Dyrektorowi Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/65/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 października  2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i obowiązuje przez okres 1 roku. 

 

§ 5. Zatwierdzone taryfy Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach poda do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2012-11-02 13:00:54
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2012-11-02 13:02:25
Ostatnia zmiana:2012-11-02 13:02:30
Ilość wyświetleń:2573
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij