Szanowni Państwo – mieszkańcy gminy Kaczory


Zrobiło się gorąco, wreszcie mamy długo oczekiwane przez nas wszystkich prawdziwe – polskie lato. Wszyscy bez wyjątku korzystamy z jego walorów w różnej postaci, które są trudne do wymienienia i przewidzenia. Ja osobiście również cieszę się z tych ciepłych (gorących) dni, jednak chciałbym zwrócić się do wszystkich Państwa o rozwagę na każdym miejscu i w każdym momencie, bo rozkosze lata niosą ze sobą wielkie zagrożenia, a mianowicie zwracam się do Państwa z prośbą o rozwagę w następujących sytuacjach:

  • bezpieczna jazda na drogach i zachowanie się wszystkich korzystających z dróg kierowców samochodów, motocyklistów, rowerzystów i pieszych; pamiętajmy , że ciepło(gorąco) sprzyja dekoncentracji osobistej bądź innych dlatego, sami bieżmy pod uwagę nie tylko swoje zachowanie ale i innych, a najważniejsze to abyśmy wszyscy trochę zwolnili prędkość,

  • następnym zagadnieniem jest nierozważne zachowanie się nad wodą, pamiętajmy o tym aby nie szarżować i zachowywać się w taki sposób, aby w każdej sytuacji trudnej można by z niej wyjść. W tym miejscu chciałbym zaapelować do rodziców, aby zawsze mieli na uwadze swoje dzieci,

  • natężenie prac w rolnictwie również sprzyja wypadkom, dlatego apeluję również o rozwagę do rolników. Zanim uruchomimy jakąkolwiek maszynę, czy się nią będziemy przemieszczać upewnijmy się czy w pobliżu nie ma dzieci bądź jakiejkolwiek innej osoby. Nie sposób wymienić wszystkich zagrożeń, jednak myślę, że na każdym miejscu obowiązuje nas rozwaga i roztropność, a przede wszystkim przewidywalność co będzie sprzyjało bezpieczeństwu nas wszystkich.

22 czerwca w szkołach różnego typu zakończono rok szkolny. Gratuluję wszystkim osiągniętych wyników, w większości dobrych. Zdarzyło się jednak trochę niepowodzeń na które składają się różne przyczyny. Ubolewam przede wszystkim nad wysokim odsetkiem niezdanych matur. Na niepowodzenie w szkole lub na maturze składa się wiele czynników, nie tylko zaniedbania w nauce, dlatego drogie dzieci i młodzieży, życzę abyście wszelkie trudności pokonali i poprawili jeszcze swoje wyniki o ile to możliwe jeszcze na konto tego roku szkolnego. Jeżeli nie, to nie załamujcie się bo prawie wszystko jest do naprawienia.

Wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom i pracownikom oświaty życzę miłego i bezpiecznego wypoczynku, bo taki się Wam należy najbardziej z nas wszystkich.

Szanowni Państwo-

Okres od wiosny do jesieni to czas realizacji inwestycji gminnych. Na terenie naszej gminy realizowane inwestycje – to przede wszystkim budowa dróg i chodników na terenie całej gminy. Do chwili obecnej wykonano prace przy budowie chodnika w Krzewinie i Rzadkowie (niewielkie zadanie), wykonano pieszo-jezdnię w Zelgniewie oraz przebudowano drogi (pieszo-jezdnie) na ulicy jeziornej w Śmiłowie. Przełożono również dach na WDK w Prawomyślu. W najbliższym czasie rozpoczną się prace przy budowie dróg w Prawomyślu ( III etap – zakończenia przebudowy drogi), w Dziembowie na tzw. ulicy Cmentarnej, w Morzewie na ulicy tzw. Hajzdry oraz w Zelgniewie ulica koło Państwa Peksów oraz Państwa Zdanowiczów. Ponadto gmina będzie brała udział w przebudowie i budowie chodników wzdłuż realizowanej inwestycji powiatowej – przebudowa drogi powiatowej Rudna – Ujście , w miejscowościach Byszewice, Rzadkowo, Dziembowo, Dziembówko. Według zapewnień przedstawicieli powiatu Pana stefana Piechockiego członka Zarządu Powiatu oraz Pana Krzystofa Tomczyka - dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg nastąpi jeszcze w tym roku (sierpień – październik).

Chcę poinformować również Państwa, że gmina dokonała zamiany gruntów gminnych na grunty należące do Państwa Anny i Henryka Stokłosów w Jeziorkach pod budowę WDK, na który jest już prawie gotowa dokumentacja i w najbliższym czasie wystąpimy o pozwolenie na budowę. Został również ogłoszony przetarg na budowę pływalni krytej w Kaczorach, składanie ofert przełożono do 27 lipca br.

Wszystkich Państwa proszę o cierpliwość i zrozumienie w związku z utrudnieniami związanymi z realizacją inwestycji, które zaprezentowałem w swoim wywodzie. 


Z serdecznymi pozdrowieniami
Brunon Wolski
( wójt gminy)