Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kaczory.

 Uchwała Nr IX/54/2011

Rady Gminy Kaczory

z dnia 30 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kaczory.


Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1 ) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2003 Rady Gminy Kaczory z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 96, poz. 1793) wprowadza się, następujące zmiany:

1) w § 26:

  1. w ust. 4 wyraz „proponowanym” skreśla się,

  2. ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory.”

2) § 53 otrzymuje brzmienie:

§ 53. Obsługę biurową sesji wykonuje pracownik Urzędu Gminy Kaczory, wyznaczony przez Wójta.”

3) uchyla się § 115.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)
 

1 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777)


Metadane

Źródło informacji:Gizela Durecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2011-10-13 11:33:12
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2011-10-13 11:34:31
Ostatnia zmiana:2011-10-13 11:34:34
Ilość wyświetleń:2273

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij