Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Zarządzenia Nr 45/2011Wójta Gminy Kaczory z dnia 1 września 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, położonego w Zelgniewie 62.

 Zarządzenia Nr 45/2011

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 1 września 2011 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, położonego w Zelgniewie 62.Na podstawie art. 30 ust.1 iust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje :


§ 1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego

na najem lokalu użytkowego, położonego w Zelgniewie 62 ( pomieszczenia po byłej szkole podstawowej ) zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:


1. Przewodnicząca komisji - Maria Stodolska

2. Członek komisji - Katarzyna Sawczak

3. Członek komisji - Karolina Kieruj

4. Członek komisji - Alicja Przewoxniak

5. Członek komisji - Agnieszka Grabarska


§ 2. 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.

2. Komisja posiada uprawnienia do przeprowadzenia przetargu w przypadku nieobecności jednego z członków Komisji.


§ 3. W pracach Komisji nie mogą brać udziału:

 1. osoby stające do przetargu lub osoby pozostające z nimi w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do ich bezstronności,

 2. wstępni lub zstępni osób stających do przetargu.

§ 4. Komisja przetargowa:

 1. podaje liczbę otrzymanych ofert,

 2. sprawdza czy oferenci spełniają warunki przetargu i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu,

 3. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza dowody wpłaty wadium,

 4. sprawdza tożsamość osób, które złożyły oferty i uczestniczą w otwarciu ofert,

 5. przyjmuje wyjaśnienia lub zgłoszenia składane przez oferentów,

 6. odrzuca oferty które nie spełniają warunków przetargu, nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu o przetargu, gdy są niekompletne, nieczytelne, złożone po wyznaczonym terminie,

 7. weryfikuje oferty i ogłasza które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

 8. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,

 9. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu,

 10. sporządza protokół z przetargu.


§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski Metadane

Źródło informacji:Maria Stodolska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2011-09-02 13:01:38
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2011-09-02 13:02:22
Ostatnia zmiana:2011-09-02 13:03:55
Ilość wyświetleń:2775

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij