Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

 Uchwała Nr IV/19/2011

Rady Gminy Kaczory

z dnia 7 lutego 2011 r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1 ), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.2), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm. 3 ) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.4), Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Zarządza się pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.


§ 2. Uprawnionymi do pobierania wymienionych w § 1 podatków są sołtysi :

 1. Zofia Kościelska na terenie sołectwa Brodna,

 2. Jan Kieruj na terenie sołectwa Dziembowo,

 3. Jan Robakowski na terenie sołectwa Dziembówko,

 4. Janusz Michaelis na terenie sołectwa Jeziorki,

 5. Wiesława Szymczak na terenie sołectwa Kaczory,

 6. Jan Marciniak na terenie sołectwa Krzewina,

 7. Jan Schur na terenie sołectwa Morzewo,

 8. Łukasz Maśnica na terenie sołectwa Prawomyśl-Byszewice,

 9. Emilia Wełnic na terenie sołectwa Równopole,

 10. Kopertowicz Mirosław na terenie sołectwa Rzadkowo,

 11. Teresa Strzelecka na terenie sołectwa Śmiłowo,

 12. Bogdan Pszczółka na terenie sołectwa Zelgniewo.


§ 3. Pobrane kwoty podatku inkasent jest zobowiązany wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy gminy, nie później niż 1 dnia roboczego następującego po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 4. Za pobranie podatków i wpłacenie ich w terminie określonym w § 3, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5. Wynagrodzenie za inkaso będzie wypłacane raz w kwartale w terminie 14 dni od daty wpłaty podatku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVIII/107/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 228, poz. 3838).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

1. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675),

2. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 i z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475),

3. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475)

4. Nr 85, poz. 727, Nr 86, po. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, poz. 1318 i poz. 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 57, poz.466, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306)

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)
Załączniki

Załącznik (16.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Iwona Świątkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2011-05-04 09:50:20
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2011-05-05 12:41:19
Ostatnia zmiana:2011-05-05 12:41:37
Ilość wyświetleń:2626

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij