Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała  Nr I/8/ 2010

 

Rady  Gminy  Kaczory

 

z  dnia  2  grudnia  2010 r.

 

w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710), § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych   i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się zryczałtowane miesięczne diety dla radnych Rady Gminy Kaczory w następującej wysokości:

 

1 375,- zł            -            Przewodniczący Rady Gminy,

   800,- zł            -            wiceprzewodniczący Rady Gminy,

   700,- zł            -            przewodniczący Komisji,

   450,- zł            -            zastępca przewodniczącego Komisji,

   300,- zł            -            radny.

 

§ 2. Upoważnia się I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy a w razie jego nieobecności  II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego  Przewodniczącemu Rady Gminy Kaczory.

 

§ 3. Ustala się, że za przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.).

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia złożenia ślubowania.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2010-12-17 11:28:04
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2010-12-17 11:28:46
Ostatnia zmiana:2010-12-17 11:29:23
Ilość wyświetleń:2507
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij