Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXXIV/202/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Uchwała Nr XXXIV/202/2010

Rady Gminy Kaczory


z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i z 2010 r. Nr 47, poz. 278) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Kaczory dla odbiorców usług świadczonych przez Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach, w następujących wysokościach:

1) cena za 1 m3 dostarczanej wody – 1,99 zł plus podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami,

2) cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków – 2,58 zł plus podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami,

3) stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych , określona w załączniku do niniejszej uchwały, plus podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory oraz Dyrektorowi Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/154/2009 Rady Gminy Kaczory z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i obowiązuje przez okres 1 roku.

§ 5. Zatwierdzone taryfy Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach poda do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Załączniki

Załącznik (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2010-11-05 13:07:18
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2010-11-05 13:09:44
Ostatnia zmiana:2010-11-05 13:10:26
Ilość wyświetleń:2849

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij