Szanowni Państwo – mieszkańcy gminy Kaczory

              Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznych dożynek gminnych, które odbyły się w Dziembowie (29 sierpnia). Dożynki były zorganizowane wzorowo pod każdym względem i mimo niezbyt sprzyjającej pogody wszystkim zapadną na długo w pamięci. Zasługa w tym wielu osób, pozwólcie teraz Państwo, że wymienię głównych organizatorów. Należałoby zacząć od proboszcza parafii Dziembowo ks. Andrzeja Skwarczka, który odprawił mszę św. w intencji rolników oraz wygłosił homilię ku czci pracy rolników, składając im jednocześnie podziękowania za ich trud i oddanie w swojej działalności. Głównym organizatorem dożynek był sołtys wsi pan Jan Kieruj przy wsparciu Rady Sołeckiej i dużym zaangażowaniu pań z Koła Gospodyń Wiejskich, na czele z panią Renatą Bąkowską – przewodniczącą tego koła. Do uświetnienia tego święta rolników przyczynili się wszyscy mieszkańcy Dziembowa, pięknie przystrajając całą miejscowość. Tym samym mieszkańcy Dziembowa dali przykład dobrego zorganizowania i pokazali, że są społecznością zgraną, a przyjęcie jakie przygotowali dla rolników i wszystkich przybyłych, świadczy o ich gościnności i życzliwości do wszystkich. Wyrazy uznania i podziękowania kieruję do wszystkich, którzy uświetnili tę uroczystość występami artystycznymi poczynając od dzieci z Przedszkola Publicznego w Dziembowie i Szkoły Podstawowej w Dziembowie z nauczycielami po występy koncertowe orkiestry dętej z Kaczor i zespołu „Sonata” również z Kaczor. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przybyli na stadion w Dziembowie, ponieważ przyjazna atmosfera jaka panowała na trybunach, świadczy o pełnej integracji naszej gminnej społeczności. Serdeczne podziękowania kieruję również do delegacji poszczególnych miejscowości, które przyniosły wieńce od swoich rolników, dając przykład, ze tworzą jedną wspólną rodzinę rolniczą naszej gminy. Oby tak było zawsze, życzę tego rolnikom i nam wszystkim. Życzę zdrowia wszystkim rolnikom ich rodzinom oraz wszystkim mieszkańcom naszej gminy z okazji tego rolniczego święta.


Szanowni Państwo,

             Wydaje mi się, że lato mamy już za sobą, ostatnie chłodne dni utwierdziły nas w tym przekonaniu. Myślę, że tak jak poradziliśmy sobie wszyscy z letnimi upałami, tak samo poradzimy sobie z tymi jesiennymi kaprysami pogody i wszelkimi zagrożeniami jakie w związku z tym będziemy napotykać. Ponieważ w najbliższym czasie rozpocznie się sezon grzewczy, dlatego przypominam wszystkim, że nie wolno spalać w piecach wszelkich odpadów, które są szkodliwe nie tylko dlatego, że zatruwają powietrze, ale przede wszystkim dlatego, że zagrażają zdrowiu a nawet życiu wszystkich zamieszkującym w danym budynku jak również sąsiadów. Dlatego nikt nie może być obojętny wobec ewentualnych zaistniałych przypadków. W razie konieczności należy takie przypadki (spalanie toksycznych odpadów) zgłaszać do odpowiednich organów i instytucji np. Urzędu Gminy lub Policji. Jestem przekonany, że takich przypadków nie będzie, bo przecież wszyscy dbamy o nasze zdrowie i wszyscy chcemy być zdrowi.Pozdrawiam wszystkich serdecznie
Brunon Wolski
/wójt gminy Kaczory/