Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

 

UCHWAŁA Nr XXXII/184/2010

Rady Gminy Kaczory

z dnia 27 sierpnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kaczory na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Kaczory na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 1, ust. 5, ust. 7 pkt 4 i ust. 12a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), art. 51 ust. 1, art. 53, art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 17 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) po zasięgnięciu opinii: Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Zarządu Powiatu w Pile, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się „Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kaczory na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017” stanowiącą załącznik Nr 1, wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Kaczory na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017” stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)


Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2010-09-02 11:07:52
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2010-09-02 11:10:13
Ostatnia zmiana:2010-09-02 11:10:39
Ilość wyświetleń:2605

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij