Symbol:
5113

Wydział:


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.) 


Opłaty:
Przy meldunku poniżej 2 miesięcy:

· za wniosek - 5,00 zł,
· zaświadczenie - 11,00 zł


Termin odpowiedzi:
Odręczny lub 7 dni


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Brak

Dokumenty
  • paszport,zaproszenie lub wiza

  • wypełniony formularz druku "Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca" (Pu-E-5) lub "Zgłoszenie wymeldowania cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego" (Pu-E-9c)

  • załącznik - poświadczenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Polski (jeżeli takie posiadał)