Symbol:
5113

Wydział:


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.).


Opłaty:
Opłata skarbowa:

· za wniosek - 5,00 zł,
· za każdy załącznik - 0,50 zł


Termin odpowiedzi:
30 dni; w sprawach skomplikowanych - 60 dni

Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji składa się do Wojewody Wielkopolskiego delegatura w Pile za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, opłata skarbowa od odwołania wynosi 5,00 zł.


Uwagi:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Dokumenty
  • Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

  • Dokument dotyczący stanu prawnego lokalu (budynku) mieszkalnego