Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXVI/154/2009 Rady Gminy Kaczory z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków.

U C H W A Ł A  Nr XXVI/154/2009

 

Rady  Gminy  Kaczory

 

z  dnia  13  listopada  2009 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi związane z dostarczaniem wody  i odprowadzaniem ścieków.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z  2007 r. Nr 147, poz. 1033 i z 2009 r. Nr 18, poz. 97) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się taryfy opłat dla pobierających wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz wprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność gminy Kaczory w następujących wysokościach:

 

1) woda pobrana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 

1,90 zł/m3  +  7 % vat tj.  2,03 zł/m3

 

2) ścieki wprowadzone do kolektorów kanalizacji sanitarnej

 

2,40 zł/m3  +  7 % vat tj.  2,57 zł/m3

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory oraz Dyrektorowi Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/109/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

 

§ 5. Zatwierdzone taryfy Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach poda do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2009-11-19 14:04:37
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2009-11-19 14:04:43
Ostatnia zmiana:2009-11-19 14:05:24
Ilość wyświetleń:2672
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij