Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Wojt Gminy Kaczory ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości , położonych w Kaczorach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe stanowiących własność gminy Kaczory

 Kaczory, dnia 06 listopada 2009 r.


 

WÓJT GMINY KACZORY

ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości , położonych w Kaczorach

przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

stanowiących własność gminy KaczoryI. Nieruchomość zabudowana nr 1

1.Oznaczenie nieruchomości : działka zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 884/2 o powierzchni 0,4136 ha, położona w Kaczorach przy ul. Leśnej, zapisana w księdze wieczystej KW 18725 w Sądzie Rejonowym w Chodzieży, wg ewidencji gruntów – inne tereny zabudowane.

2 Opis nieruchomości : działka położona ok. 200 m od jeziora Kopcze, ogrodzona. Na działce znajduje się: 10 domków letniskowych (3 szt. murowane, 4 szt. drewniane, 1 szt. z dykty), pawilon stołówki murowany, pawilon świetlicy na podmurówce, 2 domki drewniane i łazienka (nakłady poniesione przez osoby prywatne, nie objęte wyceną, przeznaczone do rozbiórki). Działka wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Do działki z drogi asfaltowej prowadzi droga gruntowa. Na działce znajduje się 147 szt. drzew (137 szt. sosna, 9 szt. dąb, 1 szt. brzoza).

3. Przeznaczenie nieruchomości : obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ZR1 – tereny zabudowy rekreacyjnej – letniskowej. Prawo do budowy jednego budynku oraz przebudowy istniejących budynków rekreacji indywidualnej „ domki fińskie „ obowiązek docelowej likwidacji obiektów wskazanych w rysunku planu.

4. Cena nieruchomości : 163.445,00 zł (w tym: 86.150,00 zł wartość gruntu, 27.775,00 zł wartość drzew, 49.520,00 zł wartość obiektów letniskowych)

5. Wadium wynosi : 10.000,00 zł


II. Nieruchomość zabudowana nr 2

1.Oznaczenie nieruchomości : działka zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 884/3 o powierzchni 0,6722 ha, położona w Kaczorach przy ul. Leśnej, zapisana w księdze wieczystej KW 18725 w Sądzie Rejonowym w Chodzieży, wg ewidencji gruntów – inne tereny zabudowane.

2. Opis nieruchomości : działka położona ok. 300 m od jeziora Kopcze, ogrodzona. Teren po dwóch ośrodkach wypoczynkowych. Po stronie zachodniej domki stanowią własność osób prywatnych, ogrodzone ( nie objęte wyceną, nakłady poniesione przez osoby prywatne ). Od strony wschodniej znajduje się 8 domków (3 domki murowane, 2 drewniane, 1 magazynek drewniany, 1 budynek socjalny murowany, 1 budynek sanitarny murowany). Na działce znajduje się nieczynna fontanna i dawny basen odkryty. Na działce znajduje się 221 drzew (173 szt. sosna, 39 szt. brzoza, 9 szt.dąb. Działka wyposażona jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Do dnia 31.12.2009 r. zawarta jest umowa dzierżawy na pow. 0,30 ha.

3. Przeznaczenie nieruchomości : obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, MP/ZR – tereny zabudowy pensjonatowej oraz rekreacyjnej. Prawo do budowy dwóch budynków pensjonatowych. Prawo do budowy i przebudowy istniejących budynków rekreacji indywidualnej. Obowiązek zapewnienia minimum 20 miejsc parkingowych na terenie posesji. Obowiązek docelowej likwidacji obiektów wskazanych w rysunku planu.

4. Cena nieruchomości : 175.090,00 zł (w tym: 129.800,00 zł. wartość gruntu, 29.365,00 zł. wartość drzew, 15.925,00 zł. wartość obiektów letniskowych)

5. Wadium wynosi : 10.000,00 zł


III. Nieruchomość zabudowana nr 3

1.Oznaczenie nieruchomości : działka zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 881/5 o powierzchni 0,2165 ha, położona w Kaczorach przy ul. Leśnej, zapisana w księdze wieczystej KW 18725 w Sądzie Rejonowym w Chodzieży, wg ewidencji gruntów – inne tereny zabudowane.

2. Opis nieruchomości : działka położona ok. 300 m od jeziora Kopcze, ogrodzona (ogrodzenie od strony drogi wymaga przestawienia zgodnie z granicą działki). Na działce znajdują się domki wypoczynkowe w kształcie beczek stanowiące własność osób fizycznych (nie objęte wyceną ). Na działce znajduje się część budynku murowanego – świetlica i sanitariat przeznaczone do rozbiórki w terminie 2 lat od nabycia działki. Działka wyposażona jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Do działki prowadzi droga asfaltowa i gruntowa. Na działce znajduje się 45 szt. drzew (43 szt. sosna, 2 szt. brzoza). Do dnia 31.12.2009 r. zawarta jest umowa dzierżawy. Koszty rozbiórki murowanej świetlicy przewyższają wartość materiałów budowlanych.

3. Przeznaczenie nieruchomości : obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, MP/U – tereny zabudowy pensjonatowej z dopuszczeniem usług. Prawo do budowy budynku pensjonatowego z funkcją usługowo – gastronomiczną, handel detaliczny. Prawo do budowy obiektów rekreacji indywidualnej „ domki fińskie „.Budynek murowany docelowo przeznaczony do rozbiórki. Obowiązek zapewnienia minimum 10 miejsc parkingowych na terenie posesji.

4. Cena nieruchomości : 63.600,00 zł (w tym: 54.600,00 zł wartość gruntu, 9.000,00 zł wartość drzew)

  1. Wadium wynosi : 5.000,00 zł

Przetargi odbędą się dnia 15 grudnia 2009 r o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 – sala narad w kolejności jak w niniejszym ogłoszeniu od poz. I do poz. III.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu lub przelewem w podanej w ogłoszeniu na poszczególne działki wysokości na konto Urzędu Gminy w Kaczorach – BS Kaczory Nr 82894500020010012020000050 ( należy podać numer działki ) najpóźniej do dnia 11 grudnia 2009 r.. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek tut. Urzędu.

Zbywane nieruchomości są wolne od długów i ciężarów. Właściciele domków letniskowych są zobowiązani do ich uprzątnięcia do czasu zawarcia umowy notarialnej.

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. W przypadku przystąpienia do przetargu przez osoby prawne należy przedłożyć także aktualny ( max. do 3 miesięcy przed terminem przetargu ) wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa również do dnia 11 grudnia 2009 r.

Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia przez tę osobę do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi.

Ustalona w przetargu najwyższa cena nieruchomości ( pomniejszona o wpłacone wadium ) podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest dzień wpływu gotówki na rachunek tut. Urzędu.


Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym i ponosi koszty związane z nabyciem nieruchomości.

Nieruchomości można obejrzeć w godzinach pracy Urzędu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

terminu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upłynął z dniem 02.10.2009 r.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy w Kaczorach lub pod nr telefonu ( 067 ) 2842 371 w. 18


Ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kaczorach; bip.kaczory.com.pl


Metadane

Źródło informacji:Maria Stodolska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2009-11-06 14:08:45
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2009-11-06 14:12:31
Ostatnia zmiana:2009-11-06 14:23:27
Ilość wyświetleń:2698

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij