Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXV(146)2009 Rady Gminy Kaczory z dnia 14 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

U C H W A Ł A   Nr  XXV(146)2009

 

 

Rady Gminy Kaczory

 

z  dnia  14  października  2009 r. 

 

w sprawie podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) art. 5 ust. 1 i ust. 3 i art. 7 ust. 3 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56 poz. 458 i Nr 223, poz. 1463) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów  :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu  na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni   -   0,75 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni   - 4,04 zł

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni  -  0,19 zł                                                   

2) od budynków lub ich części  :

a) mieszkalnych od 1m2  powierzchni użytkowej   -   0,65 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej -  16,50 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej   -   9,57 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,10 zł

e) pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej w tym :

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego   -   5,00 zł

- budynków gospodarczych   -   5,00 zł

- garaży  -  5,00 zł

- budynków pozostałych  - 5,00 zł

 

3) od budowli - 2 %  ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane bezpośrednio z procesem poboru i uzdatniania wody oraz służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/98/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 września 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 31.10.2008 r. Nr 185, poz. 3093).

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2010.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)


 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2009-10-20 11:23:26
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2009-10-20 11:29:49
Ostatnia zmiana:2009-11-19 13:34:25
Ilość wyświetleń:2789
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij