Uchwała  Nr XXIV/143/2009

 

Rady Gminy Kaczory

 

z  dnia  28  sierpnia  2009 r.

 

 

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 16a pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Rada Gminy Kaczory wyraża wolę zawarcia porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła – ZUO Piła, z gminami:

 1. Gmina Piła,
 2. Gmina Białośliwie,
 3. Gmina Miasteczko Krajeńskie,
 4. Gmina Szydłowo,
 5. Miasto i Gmina Ujście,
 6. Miasto i Gmina Wyrzysk,
 7. Miasto i Gmina Wysoka,
 8. Miasto Czarnków,
 9. Gmina Czarnków,
 10. Gmina Drawsko,
 11. Miasto i Gmina Krzyż Wlkp.,
 12. Gmina Lubasz,
 13. Gmina Połajewo,
 14. Miasto i Gmina Trzcianka,
 15. Miasto i Gmina Wieleń,
 16. Miasto i Gmina Krajenka,
 17. Miasto Złotów,
 18. Gmina i Miasto Jastrowie,
 19. Gmina Lipka,
 20. Miasto i Gmina Okonek,
 21. Gmina Tarnówka,
 22. Gmina Zakrzewo,
 23. Gmina Złotów,
 24. Miasto i Gmina Łobżenica.

§ 2. Treść porozumienia międzygminnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)