Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXIV/142/2009 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kaczory

 

Uchwała Nr XXIV/142/2009

 

Rady Gminy Kaczory

 

z dnia 28 sierpnia 2009 r.

  

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kaczory.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420), w związku z art. 42 ust.   6 i 7 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1  i Nr 56, poz. 458 i Nr 97, poz. 800) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się „Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego” - stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Określa się „Zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach” – stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

 

§ 3. Określa się „Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów, logopedów i psychologów” - stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII/73/2000 Rady Gminy Kaczory z dnia 4 września 2000 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym: pedagogów, psychologów, określenia liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela – bibliotekarza.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

 

Załączniki

Załącznik nr1 (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr2 (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr3 (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2009-09-04 10:22:31
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2009-09-04 10:29:33
Ostatnia zmiana:2009-09-04 10:29:42
Ilość wyświetleń:2439
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij