Symbol:
6843

Wydział:


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Uzależniony od podjęcia zarządzenia Wójta Gminy Kaczory, za zgodą Rady Gminy.

Jednostka odpowiadająca:
stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 


Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Dokumenty
  • Wniosek o udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste działki budowlanej

  • Zaświadczenie o dochodach brutto za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok za który opłata ma być wnoszona.