Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

U C H W A Ł A Nr XX/124/2009 Rady Gminy Kaczory z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009

 

U C H W A Ł A Nr XX/124/2009

Rady Gminy Kaczory

z dnia 23 marca 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 182, 188 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Kaczory na 2009 rok uchwalonym uchwałą Nr XIX/116/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2009 rok o kwotę 34 417 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 18 275 153 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2009 rok o kwotę 34 417 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 20 996 358 zł

Po wprowadzonych zmianach § 1 i § 2 Uchwały Nr XIX/116/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie:


 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy Kaczory w wysokości 18 275 153 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :

  • dochody bieżące w kwocie 17 575 153 zł

  • dochody majątkowe w kwocie 700 000 zł

w tym :

  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 263 690 zł

  • dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizacje własnych zadań bieżących gmin w wysokości 196 722 zł

  • dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000 zł

 1. Uchwala się wydatki Gminy Kaczory w wysokości 20 996 358 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 15 156 358 zł
z tego:

 • wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 598 232 zł

 • dotacje 527 957 zł

 • wydatki na obsługę długu 180 000 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości: 5 840 000 zł

§ 3. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu oraz dotacje przekazane z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Kaczory do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)
Metadane

Źródło informacji:Gizela Durecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2009-04-14 11:01:26
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2009-04-14 11:03:32
Ostatnia zmiana:2009-04-14 11:04:01
Ilość wyświetleń:2451
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij