Symbol:
6843

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 77 i art. 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)


Opłaty:
Nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
Do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym będą zaktualizowane opłaty roczne - w formie wypowiedzenia Wójta Gminy, z załączoną ofertą przyjęcia nowej wysokości opłaty


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s gospodarki nieruchomościami

Tryb odwoławczy:
Odwołanie złożone w terminie 30 dni od daty otrzymania wypowiedzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory.

Uwagi:
Brak

Dokumenty
  • Zarządzenie Wójta Gminy o aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

  • Operaty szacunkowe dotyczące wyceny wartości nieruchomości, będących przedmiotem użytkowania wieczystego osób prawnych i fizycznych jako podstawa do zaktualizowania dotychczasowej opłaty rocznej