Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

U C H W A Ł A Nr XIX/115/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

 

U C H W A Ł A Nr XIX/115/2008

Rady Gminy Kaczory

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 182 i 184 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1 W budżecie Gminy Kaczory na 2008 rok uchwalonym uchwałą Nr XI/71/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2007 roku zmienionym Uchwałą nr XII/75/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku, uchwałą nr XIII/82/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 marca 2008 roku, zarządzeniem nr 68/2008 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 kwietnia 2008 roku, zarządzeniem nr 70/2008 Wójta Gminy Kaczory z dnia 20 maja 2008 roku, Uchwałą Nr XIV/85/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 maja 2008 roku, Uchwałą Nr XV/88/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 czerwca 2008 roku i Uchwałą Nr XVI/92/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 sierpnia 2008 roku, Uchwałą Nr XVII/97/2008 z dnia 29 września 2008 roku , Zarządzeniem nr 89/2008 Wójta Gminy Kaczory z dnia 8 października 2008 roku i Uchwałą nr XVIII/102/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 14 listopada 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:


Zmniejsza się dochody w budżecie gminy na 2008 rok o kwotę 100 000 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 19 126 757 zł

§ 2 Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy na 2008 rok o kwotę 100 000 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 20 267 584 zł

Po wprowadzonych zmianach § 1 i § 2 Uchwały Nr XI/71/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2007 roku otrzymuje brzmienie

1. Uchwala się dochody budżetu Gminy Kaczory w wysokości 19 126 757 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18 510 985 zł

- dochody majątkowe w kwocie 615 772 zł

w tym:

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 882 261 zł,

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 4 500,00 zł

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 434 166 zł.

 • dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000 zł

§ 3. Uchwala się wydatki Gminy Kaczory w wysokości: 20 267 584 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

 1. wydatki bieżące w wysokości: 15 916 803 zł
  z tego:

 • wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 150 575 zł

 • dotacje 539 748 zł

 • wydatki na obsługę długu 185 000 zł

 1. wydatki majątkowe w wysokości: 4 350 781 zł
  z tego:

- dotacje 5 000 zł

§ 4. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu oraz dotacje przekazane z budżetu zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)


Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Grabarska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2009-04-14 10:10:58
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2009-04-14 10:13:40
Ostatnia zmiana:2009-04-14 10:14:02
Ilość wyświetleń:2509
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij