Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XVIII/107/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

U C H W A Ł A  Nr XVIII/107/2008

 

Rady  Gminy  Kaczory

 

z dnia  14  listopada  2008 r.

 

w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 i z 2008 r. Nr 116, poz. 730), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 205 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 i z 2008 r. Nr 116, poz. 730 ) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, po. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769 i Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888 i Nr 192, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkaso:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

2) podatku rolnego od osób fizycznych,

3) podatku leśnego od osób fizycznych.

 

§ 2. Uprawnionymi do pobierania wymienionych w § 1 podatków są sołtysi :

1) Pan Krzysztof Milachowski na terenie sołectwa Brodna,

2) Pan Jan Kieruj na terenie sołectwa Dziembowo,

3) Pan Adam Karkut na terenie sołectwa Dziembówko,

4) Pan Andrzej Ostapuk na terenie sołectwa Jeziorki,

5) Pan Andrzej Szymczak na terenie sołectwa Kaczory,

6) Pan Leon Kozera na terenie sołectwa Krzewina,

7) Pan Jan Schur na terenie sołectwa Morzewo,

8) Pan Łukasz Maśnica na terenie sołectwa Prawomyśl-Byszewice,

 9) Pan Kazimierz Pluciak na terenie sołectwa Równopole,

10) Pan Mirosław Kopertowicz na terenie sołectwa Rzadkowo,

11) Pan Henryk Dębicki na terenie sołectwa Śmiłowo,

12) Pan Bogdan Pszczółka na terenie sołectwa Zelgniewo.

 

§ 3. Pobrane kwoty podatku inkasent jest zobowiązany wpłacić w ciągu 1 dnia roboczego następującego po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

 

§ 4. Za pobranie podatków i wpłacenie ich w terminie określonym w § 3, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Wynagrodzenie za inkaso będzie wypłacane raz w kwartale w terminie 14 dni od daty wpłaty podatku w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIII(11)98 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochody gminy.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)


Załączniki

Załącznik nr1 (17.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2008-11-21 10:30:00
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2008-11-21 14:59:40
Ostatnia zmiana:2008-11-21 15:00:25
Ilość wyświetleń:2333
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij