Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

U C H W A Ł A Nr X(68)2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określania zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami w gminie Kaczory

U C H W A Ł A   Nr X(68)2007

 

Rady  Gminy  Kaczory

 

z  dnia  23  listopada  2007 r.

 

w sprawie określania zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami w gminie Kaczory

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 147, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. Poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) art. 25 ust. 2 w związku        z art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 34 ust. 6 oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwała reguluje ogólne zasady nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu.

 

§ 2.1. Decyzje w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia lub obciążania podejmuje Wójt Gminy, jeżeli przeznaczenie nieruchomości jest zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Decyzje w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy podejmuje Wójt Gminy.

 

§ 3. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub inne cele publiczne, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.

 

§ 4. Wyraża się zgodę na bezprzetargowy tryb wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 

§ 5. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych ich najemcom i dzierżawcom.

 

§ 6. Traci moc:

 

1/  Uchwała Nr XV/114/2001 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie określania zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 r. Nr 102, poz. 1976).

 

2/ Uchwała Nr XVIII(136)2001 Rady Gminy Kaczory z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad zbywania, nabywania obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 r. Nr 160, poz. 4347).

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

 

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2007-11-30 09:07:56
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2007-11-30 09:25:44
Ostatnia zmiana:2019-01-21 12:38:20
Ilość wyświetleń:3097
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij