Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

U C H W A Ł A Nr X(65)2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

U C H W A Ł A  Nr X(65)2007

 

Rady  Gminy  Kaczory

                                                           

z  dnia 23 listopada 2007 r.

 

w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych. 

             

 

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

 

 

1)      od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

a)      powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

-  nie posiadający  katalizatora                                                                     620,00 zł

-  posiadający katalizator                                                                             600,00 zł

 

b)      powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:

-  nie posiadający  katalizatora                                                                   1.100,00 zł

- posiadający katalizator                                                                            1.000,00 zł

 

c)      powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:

- nie posiadający   katalizatora                                                                   1.300,00 zł

- posiadający katalizator                                                                             1.200,00 zł

   

d)      równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia :

 

 

 

 

-         2 –
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

nie mniej niż

mniej niż

 

 

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1.100 zł

1.200 zł

13

14

1.200 zł

1.300 zł

14

15

1.300 zł

1.400 zł

             15 i  więcej

 

1.350 zł

1.450 zł

Trzy osie

12

17

1.400 zł

1.500 zł

17

19

1.500 zł

1.600 zł

19

21

1.600 zł

1.700 zł

21

23

1.700 zł

1.800 zł

23

25

1.750 zł

1.900 zł

               25  i  więcej

 

1.850 zł

1.950 zł

Cztery osie i więcej

12

25

1.800 zł

1.900 zł

25

27

1.850 zł

1.950 zł

27

29

1.900 zł

2.000 zł

29

31

2.000 zł

2.452 zł

            31 i  więcej

 

2.100 zł

2.452 zł


2)
     
od ciągnika siodłowego i balastowego :

 

a)      ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- nie  posiadający katalizatora                                                                  1.400,00 zł

- posiadający katalizator                                                                          1.390,00 zł

 

 

 

b)      ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia :

 

 

 

-         3 –

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa   (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.300 zł

1.400 zł

18

25

1.400 zł

1.500 zł

25

31

1.560 zł

1.660 zł

          31

 i więcej

 

1.670 zł

1.936 zł

Trzy osie

12

40

1.700 zł

1.770 zł

         40

 i więcej

 

2.000 zł

2.500 zł

 

3)      od przyczepy lub naczepy :

a)      które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego   -  350,00 zł        

b)      które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton  z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Jedna oś

12

18

650 zł

700 zł

18

25

700 zł

750 zł

          25

 i więcej

 

750 zł

800 zł

Dwie  osie

12

28

800 zł

900 zł

28

33

900 zł

1.000 zł

33

38

1.200 zł

1.400 zł

          38

 i więcej

 

1.400 zł

1.700 zł

Trzy osie

12

38

900 zł

1.000 zł

38

i więcej

 

1.100 zł.

1.280 zł

- 4 –

 

 

4)      od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia

a)      mniejszej niż 30 miejsc :

-  nie posiadający katalizatora                                                                   950,00 zł

-  posiadający katalizator                                                                          900,00 zł

 

b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc:

-  nie posiadający katalizatora                                                                  1.650,00 zł

-  posiadający katalizator                                                                         1.600,00 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2007 r. traci moc uchwała Nr XXVIII(158)2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 193, poz. 5326).

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2008.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2007-11-30 08:52:05
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2007-11-30 09:25:27
Ostatnia zmiana:2007-11-30 09:40:32
Ilość wyświetleń:2903
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij