Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

U C H W A Ł A Nr IX(63)2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 24 września 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

U C H W A Ł A   Nr IX(63)2007

 

Rady Gminy Kaczory

 

z  dnia  24  września  2007 r.

 

w sprawie podatku od nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów  :

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2
powierzchni     - 0,65 zł

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni   -   3,74 zł

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
          publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m2  powierzchni   -   0,17 zł                                                   

2) od budynków lub ich części  :

a) mieszkalnych od 1m2  powierzchni użytkowej   -   0,57 zł

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie  

     działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej   - 16,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni

         użytkowej    -  8,86 zł

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  od 1m2 powierzchni użytkowej    - 3,80 zł

e) pozostałych  od 1m2  powierzchni użytkowej w tym :

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego   -  5,00 zł

- budynków gospodarczych   -     5,00 zł

- garaży   -     5,00 zł

- budynków pozostałych     -     5,00 zł

 

3) od budowli - 2 %  ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.        

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane bezpośrednio z procesem poboru i uzdatniania wody oraz służące do
            odprowadzania i oczyszczania ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 4. Traci moc:

1) uchwała Nr II(20)2002 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp.   z dnia 25 lutego 2003 r. Nr 27, poz. 494),

2) uchwała Nr XVIII(103)2004 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III(20)2002 Rady Gminy Kaczory  z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 16 grudnia 2004 r. Nr 184, poz. 4156),

3) uchwała nr XXVIII(157)2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 listopada    2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 193, poz. 5325).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
             Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku  podatkowego 2008.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2007-10-08 14:40:49
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2007-10-08 14:51:13
Ostatnia zmiana:2007-10-08 14:53:14
Ilość wyświetleń:2838
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij