Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

U C H W A Ł A Nr IX/55/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 24 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

U C H W A Ł A    Nr IX/55/2007

 

Rady Gminy Kaczory

 

        z dnia 24 września 2007 roku

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

 

  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze  zm.) , art.182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku , Nr 249, poz.2104 ze  zm )  i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 roku Nr 129 poz. 902 ze zm.)  Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. W budżecie Gminy Kaczory na 2007 rok uchwalonym uchwałą Nr III/15/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2006 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 7/2007 Wójta Gminy Kaczory z dnia 31 stycznia 2007 roku, Uchwałą Nr V/31/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 marca 2007 roku , Zarządzeniem nr 18/2007 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 kwietnia 2007 roku Uchwałą Nr VI/40/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 25 maja 2007  , Uchwałą Nr VII/46/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 czerwca 2007 roku i Uchwałą Nr VIII/52/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. Rady Gminy Kaczory wprowadza się następujące zmiany:

 

        Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2007 rok o kwotę                    230 144,00 zł

        Plan dochodów po zmianie wynosi                                                           17 870 002,00 zł

 

§ 2.  Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2007 rok o kwotę                     230 144,00 zł

         Plan wydatków po zmianie wynosi                                                          18 751 102,00 zł

 Po wprowadzonych zmianach § 1 i § 2 Uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2006 roku otrzymuje brzmienie:


1.      Uchwala się dochody budżetu Gminy Kaczory w wysokości  zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały, w tym:  17 870 002,00 zł

 

-            dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości     2 898 490,00 zł

-            dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości    315 339,00 zł

-            dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego  
 3 000,00 zł

 

2.      Uchwala się wydatki Gminy Kaczory w wysokości   18 751 102,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:
 

a) wydatki bieżące 14 453 300,00 zł

     z tego:

-   wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  6 436 749,00 zł

-   dotacje   437 762,00 zł

-   wydatki na obsługę długu  240 000,00 zł

                 b) wydatki majątkowe  4 297 802,00 zł

                      z tego dotacje 4 500,00 zł

 

      § 3. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3
             do 
niniejszej uchwały.

      § 4. Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu oraz dotacje przekazane z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

      § 5. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

      § 6. Uchwala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach

             2007 –2009, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

      § 7. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej 
              uchwały.

      § 8. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programami profilaktyki i
              rozwiązywania 
problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej  uchwały

      § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

      § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Grabarska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2007-10-08 14:08:28
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2007-10-08 14:47:26
Ostatnia zmiana:2007-10-08 14:53:47
Ilość wyświetleń:2697
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij