Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

U C H W A Ł A Nr VIII/52/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

 

U C H W A Ł A Nr VIII/52/2007

Rady Gminy Kaczory

z dnia 17 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art.182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku , Nr 249, poz.2104 ze zm ) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Kaczory na 2007 rok uchwalonym uchwałą Nr III/15/2006 Rady

Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2006 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 7/2007 Wójta Gminy Kaczory z dnia 31 stycznia 2007 roku, Uchwałą Nr V/31/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 marca 2007 roku , Zarządzeniem nr 18/2007 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 kwietnia 2007 roku Uchwałą Nr VI/40/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 25 maja 2007 i Uchwałą Nr VII/46/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 czerwca 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2007 rok o kwotę 292 936,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 17 639 858,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2007 rok o kwotę 292 936,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 18 520 958,00 zł

Po wprowadzonych zmianach § 1 i § 2 Uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2006 roku otrzymuje brzmienie:

 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy Kaczory w wysokości 17 639 858,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 896 496,00 zł

 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 280 739,00 zł

 3. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
  terytorialnego 3 000,00 zł

 1. Uchwala się wydatki Gminy Kaczory w wysokości 18 520 958,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

a) wydatki bieżące 14 333 156,00 zł
z tego:

 • wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 384 705,00 zł

 • dotacje 437 762,00 zł

 • wydatki na obsługę długu 250 000,00 zł

b) wydatki majątkowe 4 187 802,00 zł

z tego dotacje 4 500,00 zł

§ 3. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu oraz dotacje przekazane z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 –2009, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)
 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Grabarska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2007-08-30 08:28:21
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2007-08-30 09:02:56
Ostatnia zmiana:2007-08-30 09:02:56
Ilość wyświetleń:2626

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij